PŮJČOVNA SJEZDOVÝCH TŘÍKOLEK

 • Horské terénní tříkolky jsou stabilní vozítka zkonstruované pro bezpečnou jízdu z kopce.
 • Tříkolky se ovládají pomocí řídítek a jsou bržděny bubnovou brzdou.
 • Jsou velmi snadno ovladatelné na sjezdovce.
 • Mají pohodlné sedáky.
 • Jsou určeny pro děti i dospělé (viz provozní řád)
 • S menšími dětmi můžete jezdit po sjezdovce ve dvou (rodič + dítě), dítě může i řídit.
 • Přilba je povinnou výbavou a je zahrnuta v ceně.
 • Po nasednutí Vás na vrchol kopce dopraví lyžařský vlek.
 • Pro jízdu dolů si vyberete trasu po sjezdovce.
Přijeďte si jízdu na našich tříkolkách vyzkoušet, jistě se pobavíte.

PŮJČOVNÍ ŘÁD

 1. Tříkolky, ochranné helmy (dále materiál) určené k zapůjčení jsou majetkem provozovatele (pronajímatele)
 2. Vzájemné vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí tímto půjčovním řádem, provozním řádem a Občanským zákoníkem.
 3. Ceny půjčovného se řídí ceníkem, který je vyvěšen u pokladny.
 4. Nájemce je povinen:
  • Při vypůjčení materiálu si prostudovat výpůjční řád a při jakémkoli neporozumění si vyžádat informace od obsluhy.
  • Při vypůjčení materiálu složit vratnou zálohu nebo se zaručit platným osobním dokladem.
  • Zaplatit cenu půjčovného a to vždy před zapůjčením.
  • Pečovat o to, aby na zapůjčených věcech nevznikla škoda.
  • Každou závadu nahlásit obsluze.
  • V případě poškození materiálu, neodpovídající přiměřenému opotřebení za dobu výpůjčky a v případě ztráty materiálu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozeného či ztraceného materiálu, respektive skutečné náklady na jeho opravu.
  • K provozu nebudou připuštěni lidé pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
 1. Pronajímatel je povinen:
  • Seznámit nájemce s obsluhou tříkolky.
  • Převzít zpět zapůjčený materiál.
  • V případě bezproblémového vrácení zapůjčeného materiálu vrátit nájemci zálohu nebo poskytnutý doklad.
 1. Nájemce zaplacením půjčovného potvrzuje, že si zapůjčený materiál prohlédl, je mu známo, v jakém je stavu a že neshledal žádné závady bránící v používání zapůjčeného materiálu.

 

Ve Svratce dne 30.6.2021

PROVOZNÍ ŘÁD

Nájemce je povinen:

 • Řídit se pokyny provozovatele.
 • Použít pro jízdu ochranou přilbu.
 • S tříkolkou jezdit pouze po vyhrazené trati, tj. výlučně po sjezdovce s výjimkou terénního skoku.
 • Přizpůsobit rychlost jízdy danému terénu a svým schopnostem.
 • Jízdu realizovat výlučně na vlastní riziko a nebezpečí.
 • Nezastavovat na nebezpečných místech.
 • Věnovat pozornost umístění chodidel na stupačce.
 • Při vlečení dodržovat stoupající směr tratě.
 • Nevystupovat ani nastupovat během jízdy.
 • Během jízdy se nedotýkat rotujících částí tříkolky (kola)
 • V prostoru výjezdu po odpojení co nejrychleji opustit trať vleku.
 • Zapůjčený prostředek není oprávněna řídit osoba do výšky 150 cm.
 • Bere na vědomí, že zapůjčený prostředek je určen pro jednu osobu, maximální nosnost tříkolky je 100 kg. V případě, že na tříkolce pojedou dvě osoby (rodič + dítě), nesmí být tímto ohrožena nebo ztížena její ovladatelnost.
 • Za osoby mladší 15 let zodpovídá zákonný zástupce. Osoby, které dovršily 15 let věku, ale nedovršily 18let věku, a které nedoprovází zákonný zástupce, podepisují prohlášení samostatně dle ust. § 31 občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v plném znění.
 • Zranění a nehody v souvislosti s dotčenou činností bez otálení nahlásit obsluze    zařízení k zapsání do evidence.
PROHLÁŠENÍ PŘI ZAPŮJČENÍ

Každý nájemce je povinen vyplnit a podepsat Prohlášení při zapůjčení, ve kterém potvrdí, že byl seznámen s Půjčovním řádem. Formulář Prohlášení při zapůjčení obdrží v pokladně.