PŘEŠUJEME PROVOZ

Přerušujeme provoz z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.